Meny Stäng

Kvalitet

Vi är anslutna till Kontrollerad Bilverkstad och lämnar alltid garantier och kostnadsförslag i förväg. När du har valt en Kontrollerad Bilverkstad kan du alltid förvänta dig ett fackmässigt utfört arbete. För att du skall kunna vara säker på att vår verkstad lever upp till de här kraven medverkar vi i slumpmässiga och oanmälda stickprovskontroller.

Följande krav ställs på oss:

  • Godkända stickprovskontroller av utförda reparationsarbeten
  • Att vi följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut
  • Att vi följer Kontrollerad Bilverkstads regelverk, läs mer här
  • Att vi lämnar utfäst prisgaranti på gjorda reparationsarbeten
  • Att vi lämnar prisuppgift till kunden
Hisinge Bil & Däck är även ansluten till Däckspecialisternas Riksförbund (DRF), Vi är också ackrediterade av Swedac för AC-arbeten.
Detta innebär att vi omfattas av ett kontinuerligt system där anläggningar och maskinell utrustning besiktigas och personalens utbildning kontrolleras. Vi är en auktoriserad serviceverkstad för Isuzu och Suzuki.